גראנד מאסטר דאן 6

גראנד מאסטר דאן 6

זה אתר חי - להתעדכן!

  • כושר
  • גמישות
  • טכניקות הלוך / חזור
  • פומסה סיפג'ין.
  • הנבון עד וכולל סיפג'ין
  • הושינסול
  • קירוגי 
  • קיופקא - לא שברת, לא עברת.
  • עבודה כתובה - באנגלית  - 10 עמודים שישלחו לקוריאה. 
  • לנבחנים מבחוץ יידרשו אימונים לפני כדי לקבל את המידע המעודכן.

צור קשר