דאן / פום 1

דאן / פום 1

דרישות לדאן / פום 1

  1. כושר - לפי גיל הנבחן/ת
  2. גמישות - לפחות שפגאט אחת מבין השלושה
  3. פומסה - עד וכולל קוריו, כולל קוריאנית.
  4. הנבון
  5. הושינסול
  6. קירוגי - ללא פציעות, ללא דם.
  7. קיופקא - לפי בקשת הבוחן/ת.
  8. עבודה בכתב -שאלות מנחות ינתנו כשבוע לפני.

וכמובן, אם עושים קרבי - שליטה, שליטה, שליטה! (כמו שאפשרי לראות כאן!)

צור קשר