דאן / פום 2

דאן / פום 2

דרישות לדרגה

 • כושר - לפי גיל הנבחן/ת
 • גמישות - לפחות שפגאט אחת מבין השלושה
 • פומסה - עד וכולל קומגאנג, כולל קוריאנית. אם מדובר על מי שמתחרה, אז עד סוף החובה שלו.
 • הנבון
 • הושינסול
 • קירוגי - ללא פציעות, ללא דם - שליטה בכל מצב.
 • קיופקא - לפי בקשת הבוחן/ת.
 • עבודה בכתב -שאלות מנחות ינתנו כשבוע לפני.
 • בתמונה - פום 2, שם החניכה, דרגה, מדינה, אנגלית / קוריאנית.

  צור קשר