מאסטר דאן 4

מאסטר דאן 4

דרישות לדרגה

  • כושר - לפי גיל הנבחן/ת
  • גמישות - לפחות שפגאט אחת מבין השלושה
  • פומסה - עד וכולל פיונגואן, כולל קוריאנית. אם מדובר על מי שמתחרה, אז עד סוף החובה שלו.
  • הנבון
  • הושינסול
  • קירוגי - ללא פציעות, ללא דם - שליטה בכל מצב.
  • קיופקא - לפי בקשת הבוחן/ת.
  • עבודה בכתב -שאלות מנחות ינתנו כשבוע לפני.
  • צור קשר