מאסטר דאן 5

מאסטר דאן 5

זה אתר חי - להכנס ולהתעדכן!

  • כושר
  • גמישות
  • טכניקות הלוך / חזור
  • פומסה סיפג'ין.
  • הנבון עד וכולל סיפג'ין - לאלו שמתחרים, צריכים לדעת פומסה לפי הקטגוריה שלהם.
  • הושינסול
  • קירוגי 
  • קיופקא - לא שברת, לא עברת.
  • עבודה כתובה - אנגלית / עברית
  • לנבחנים מבחוץ יידרשו אימונים לפני כדי לקבל את המידע המעודכן.

צור קשר